Jouw privacy is belangrijk

Of je nu klimmer, cursist, werkzoekende, leverancier of werkgever bent, om onze job naar behoren te kunnen uitoefenen, verzamelen we persoonlijke gegevens. Op welke manier we dat doen, en op welke manier je die gegevens kan inkijken, wijzigen of wissen, lees je hier.

Rising You (Rising You cvba-so en Rising You vzw, gevestigd op de Louizalaan 54 te 1050 Brussel) gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en doet er alles aan om uw privacy te waarborgen.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Rising You houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als General Data Protection Regulation of kortweg GDPR).

Om onze doelstellingen te realiseren, werken wij regelmatig met persoonsgegevens.

Je zoekt werk

Als werkzoekende worden jouw persoonsgegevens zoals naam, adres, contactgegevens geboortegegevens, burgerlijke staat, geslacht, pasfoto, nationaliteit, INSZ-nummer, werkvergunning en verblijfsdocument, CV (curriculum vitae) en professionele en persoonlijke realisaties en interesses, geregistreerd bij Rising You.

Deze gegevens hebben we gekregen door jouw aanmelding op één van onze locaties of infosessies, doordat wij jou gecontacteerd hebben of door jouw registratie op onze website. Op dat moment vragen wij je jouw expliciete toestemming om deze gegevens te gebruiken om voor jou een gepaste opleiding of job te vinden en je verder te informeren over onze uitgebreide dienstverlening. Indien je deze toestemming niet geeft, kunnen we je niet verder helpen.

Rising You zal jouw persoonsgegevens niet doorsturen behalve voor bovenstaande doeleinden.

Jouw gegevens worden 48 maanden bijgehouden na het laatste contact, tenzij je aangeeft dat je jouw gegevens eerder wenst te verwijderen. Je krijgt een bericht van ons om deze termijn desgewenst te verlengen.

Als je via Rising You werk vond bij één van onze klanten, hebben we de verplichting bijkomende gegevens bij te houden in verband met wettelijke of fiscale controles volgens de geldende regelgeving.

Je volgt een opleiding bij Rising You

Als je een opleiding volgt, dan regsitreren we jouw persoonsgegevens zoals naam, adres, contactgegevens geboortegegevens, burgerlijke staat, geslacht, pasfoto, nationaliteit, INSZ-nummer, werkvergunning en verblijfsdocument, CV (curriculum vitae) en professionele en persoonlijke realisaties en interesses. We houden ook je aanwezigheden, feedback van instructeurs en stageplaatsen, en de attesten die je behaalde bij. We verzamelen en bewaren ook jouw medische gegevens, zodat we jou de gepaste zorg kunnen bieden.

Deze gegevens hebben we gekregen door jouw aanmelding voor één van onze opleidingen. Op dat moment vragen wij jouw expliciete toestemming om deze gegevens te gebruiken. We gebruiken deze informatie om jou tijdens de opleiding de gepaste zorg te kunnen bieden en voor jou een gepaste job te vinden. Indien je deze toestemming niet geeft, kunnen we je niet verder helpen.

Rising You zal jouw persoonsgegevens niet doorsturen behalve voor bovenstaande doeleinden.

Jouw gegevens worden 48 maanden bijgehouden na het laatste contact, tenzij je aangeeft dat je jouw gegevens eerder wenst te verwijderen. Je krijgt een bericht van ons om deze termijn desgewenst te verlengen.

Je bent een medewerker

Als medewerker verwerken wij jouw persoonsgegevens om de uitvoering van onze contractuele verplichtingen te kunnen nakomen. Het gaat dan voornamelijk om contactgegevens zoals, naam, telefoonnummer en/of e-mailadres om de communicatie te kunnen vergemakkelijken. En je rekeningnummer om onze financiële verplichtingen te kunnen vervullen. Indien bepaalde contactgegevens niet meer correct zijn, vragen wij je om dit aan ons bekend te maken.

We registeren en bewaren ook jouw medische gegevens, zodat we in geval van nood gepaste zorg kunnen bieden.

Wij houden jouw gegevens bij zolang je als medewerker actief bent. Na 24 maanden inactiviteit wissen we jouw medische gegevens. Je contactgegevens bewaren we om jou uit te nodigen voor recepties of vieringen.

U bent een bedrijf dat op zoek is naar gedreven werkkrachten

Als bedrijf bent u regelmatig op zoek naar uitstekende werknemers.

Wij hebben uw gegevens verkregen omdat ze publiek beschikbaar zijn of omdat u ons op een bepaald moment de opdracht hebt gegeven naar één of meerdere kandidaten op zoek te gaan.

Rising You heeft hierdoor uw naam, contactgegevens zoals werkadres, telefoonnummer of emailadres en titel opgeslagen in ons klantenbestand.

Wij vinden het in uw en ons gerechtvaardigd belang om u te informeren over gekwalificeerde werkzoekenden en van onze uitgebreide dienstverlening. Uw gegevens zijn toegankelijk voor onze consulenten en worden enkel gebruikt in het kader van bovenstaande doelstellingen.

Wij houden uw gegevens bij zolang er een contractuele, fiscale of boekhoudkundige verplichting is.

U bent een leverancier

Als leverancier verwerken wij uw persoonsgegevens om de uitvoering van onze contractuele verplichtingen te kunnen nakomen. Het gaat dan voornamelijk om contactgegevens zoals, naam, telefoonnummer en/of e-mailadres om de communicatie te kunnen vergemakkelijken. Indien bepaalde contactgegevens niet meer correct zijn, vragen wij u om dit aan ons bekend te maken.

Wij houden uw gegevens bij zolang er een contractuele, fiscale of boekhoudkundige verplichting is.

Uw gegevens

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen op een beveiligd IT platform en zijn raadpleegbaar door onze medewerkers. Rising You heeft de nodige administratieve, fysieke en technologische middelen ingezet om uw privacy te garanderen. Dit platform wordt beheerd en geoptimaliseerd samen met een aantal derde partijen.

Met al deze derde partijen heeft Rising You een overeenkomst gesloten teneinde steeds uw privacy te garanderen.

Uw gegevens verlaten in geen geval het Europees grondgebied.

Uw rechten als persoon

U hebt het recht om uw persoonsgegevens op te vragen, aan te passen en het recht om niet meer gecontacteerd te worden of zelfs verwijderd te worden uit onze bestanden, zolang er geen contractuele, fiscale of boekhoudkundige verplichtingen zijn die ons hierin tegenhouden. Dit kan u doen bij ieder contact met één van onze begeleiders of bij onze Data Protection Officer via privacy@risingyou.be of per post ter attentie van de Data Protection Officer, Rising You – Louizalaan 54 – 1050 Brussel.

Indien u zich niet kan vinden in de beslissing van onze Data Protection Officer, staat het u vrij om een klacht neer te leggen bij de Belgische Gegevensbeschermingsauthoriteit (Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer of CBPL) via https://www.privacycommission.be

> Mee het verschil maken?

Wij kunnen jouw hulp gebruiken!

> Meer weten?

Contacteer ons!