Volgens de Nationale Bank van België, zijn tegen 2020 twee op drie vluchtelingen werkloos.

En we gaan jongeren écht niet helpen door ze richting eenzame, denigrerende, saaie jobs te stouwen.

Hoe helpen we jongeren met een migratie-achtergrond, en jonge vluchtelingen in het bijzonder, aan een volwaardige plek in onze samenleving?
 • Door jongeren niet eenzijdig als slachtoffers te bejegenen, maar óók aandacht te schenken aan hun veerkracht, hun zelfstandigheid, hun gedrevenheid. Want waar je je aandacht aan schenkt, dat groeit.
 • Door verbinding te faciliteren, door jongeren te helpen een sociaal netwerk uit te bouwen. Door jongeren met leeftijdsgenoten in contact te brengen, vanuit een gemeenschappelijke passie, die verbindt, en van waaruit het verschil respectvol verkend kan worden. Door jongeren van en met elkaar te laten leren, in alle richtingen. Verdraagzaamheid, dat leer je.
 • Door de verveling, de isolatie waarin vele vluchtelingenkinderen verkeren, te doorbreken. Hen helpen om een hobby, een sport of zelfs een passie te ontdekken. Door bruggen te bouwen, eerder dan muren op te trekken.
 • Door jongeren warme aandacht te bieden, door te kijken naar hun mogelijkheden, door hen in contact te brengen met hun potentieel.
 • Door perspectief te bieden, door spiegels voor te houden. Door voorbeelden te helpen ontwikkelen en in stand te houden.
Hoe helpen we jongeren met een migratie-achtergrond, en jonge vluchtelingen in het bijzonder, aan een zin-volle job?
 • Door heel vroeg, in de vrijetijd of de sport, die attitudes en houdingen aan te leren die jongeren straks meer kansen bieden op de arbeidsmarkt. Je klimpartner controleren, zorg dragen voor elkaar en het materiaal, verantwoordelijkheid opnemen, leren focussen,…
 • Door niet de leerstof, maar de leerling in het middelpunt van onze belangstelling te zetten. Door de passie centraal te zetten, de passie voor klimmen, voor touwen, voor hoogte. En aan die passie alle vaardigheden en kennis ophangen, zodat ze gedragen worden. De gedrevenheid aanspreken, zorgt voor honger naar kennis en ervaring. De nadruk leggen op dingen die je niet lust, bederft de eetlust.
 • Door de heersende economische logica om te draaien: geen jongeren in knelpuntenberoepen duwen, maar jongeren vanuit goesting opleiden en ontwikkelen in richtingen waar noden heersen.
 • Door jongeren aan te spreken op hun talenten en hun competenties. Van daaruit is het veel makkelijker om veder te groeien.
Hoe beïnvloeden we de maatschappelijke perceptie van vluchtelingen? Hoe maken we van een ‘probleem’ een kans?
 • Door zoveel mogelijk mensen in menselijke interactie te laten gaan met vluchtelingen. Want iedereen heeft er wel een mening over, maar wie werkt samen met een vluchteling, wie sport samen met een vluchteling, wie heeft al eens met een vluchteling een maaltijd gedeeld?
 • Door cijfers en rationele analyses minstens aan te vullen met interactie. Want achter elk cijfer schuilen gezichten en verhalen, verdriet en hoop.
 • Door werkgevers aan te tonen hoe gedreven jonge vluchtelingen zijn. Hoe ze in staat zijn om kennis en attitudes te verwerven, ook al zien de geplogenheden in het land van herkomst er heel anders uit. Niet met woorden, maar met daden.
 • Door de aanwerving van vluchtelingen in het reguliere arbeidscircuit te stimuleren, brengen we ‘gewone’ werknemers in contact met ‘buitengewone’ werknemers. En contact, dat is precies wat we nu missen.
En hoe gaan we dat precies allemaal doen???
 • Complexe maatschappelijke problemen los je niet in je eentje op. Complexe problemen vergen nieuwe samenwerkingsverbanden, op het kruispunt van sport, vrije tijd, onderwijs, tewerkstelling en ondernemen. In een organisatie waar zelfs ‘profit en ‘social profit’ geen onderscheidende termen meer zijn.
 • We zetten een traject uit dat start vanuit de vrijetijd van jongeren. Dat is een belangrijke plek om jongeren te helpen met het uitbouwen van hun identiteit en het ontwikkelen van attitudes. Een zorgeloze jeugd, mét voldoende uitdaging en avontuur, daar heeft elke jongere recht op. Fysieke beweging koppelen we aan mentale beweging.
 • We trekken de hobby door naar de opleiding. Zo maken we letterlijk werk van goesting, vertalen we passie in werk.
 • We betrekken actief verschillende actoren in ons model, van privé-bedrijven die bijdragen aan de opleiding van onze jongeren, tewerkstellings- en opleidingsactoren tot de bedrijven die onze Height Potentials aanwerven.
 • De winst die me maken besteden we grotendeels aan ons sociaal doel. Wij staan voor innovatie waar iedereen bij wint.

We hebben jouw hulp nodig!

Ontdek wat je kan doen als: