Opleiding Rope Access

In de opleiding tot industrieel schilder van hoogspanningsmasten, maken onze Height Potentials vandaag kennis met hun werkplek, de mast. Dat gebeurt op een oefenmast, die niet aangesloten is op het elektriciteitsnetwerk. Dat betekent dat we ons ten volle kunnen focussen op de risico’s die verbonden zijn aan het werken op hoogte. Valbeveiliging dus. En niet alleen van personen, maar ook van materialen: je wil niet dat gereedschap van die hoogte op een collega of voorbijganger valt. Dus ook aan de voet van de mast wordt veiligheid bewaakt door een veiligheidszone af te bakenen. Werken op hoogte is werken in weer en wind, en je beschermen tegen die omstandigheden. En natuurlijk ook rekening houden met omstandigheden die werken te gevaarlijk maken, zoals ijzel, stormweer of te hoge windsnelheden.

Rope Access in mast

Rope Access Workers